Sukuma Wiki heeft tot goed doel gesteld om het leven van een aantal (wees)kinderen in Kenia te verbeteren en hen te ondersteunen naar een zelfstandig bestaan met een (beroeps)opleiding.
Op dit moment doen wij dit door de opleiding voor deze kinderen te bekostigen. Zodat zij m.b.v. de opleiding een baan kunnen vinden en aan een eigen zelfstandige toekomst kunnen bouwen.

De kinderen zijn inmiddels pubers en volgen allen voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding. Veelal via een boarding school waar zij kost en inwoning krijgen.
Sukuma Wiki is een Nederlandse non-profit organistatie die is opgericht in 2003.

sukumawiki groep

“Naar school gaan is het allerbelangrijkste in het leven van de kinderen. Zonder schoolopleiding is er nauwelijks perspectief”

|

Sukuma Wiki: de stichting in een notendop

We zijn opgericht in 2003. Toen met kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud. Doordat veel een tijd op straat hebben geleefd zonder school is de lagere schooltijd soms pas laat voor hen begonnen.

In die tijd steunden we een weeshuis waar de kinderen woonden en lokaal naar de lagere school gingen;

We betaalden naast schoolgeld ook huur, electra en huishoudgeld aan de manager inclusief overige kosten voor onderhoud, meubilair en gezondheid. Een donatie wordt nog steeds zeer op prijs gesteld!

Langzaamaan gingen alle kinderen naar de middelbare schoolinternaten. Het schooljaar in Kenia is ingedeeld in 3 termijnen, 3 maanden naar school en aansluitend 1 maand vrij. En dat 3x. Dus alleen in april, augustus en December zijn ze vrij van school.

Een aantal kinderen heeft het contact met hun familie teruggevonden en blijven in deze vakanties bij hen.

Zij die geen familie hebben of daar niet gewenst zijn, blijven bij Mama Conny de moeder/manager in Kenia.

Nu zijn de kids rondom de 20 jaar en volgen de meesten een beroepsopleiding. Zie pagina van de kinderen.

In de praktijk blijkt het ontzettend moeilijk om vanuit Nederland zonder lokale mensen daar een weeshuis te runnen. Veel initiatieven stranden helaas door cultuur- en communicatieverschillen.

We hebben in de afgelopen 11 jaar met het vorige bestuur en het huidige bestuur diverse verbeterprojecten proberen op te starten om het weeshuis een toekomst te bieden. Om zelf ook geld te gaan genereren met eigen activiteiten. Maar zonder goed management daar, is dat ons niet of maar deels gelukt.

Om die reden hebben we de keuze gemaakt om geen nieuwe kinderen op te nemen in het huis en alleen de huidige kinderen te steunen naar een afgeronde opleiding zodat zij een baan kunnen vinden.

Als alle kinderen een beroepsopleiding hebben voltooid en een baan hebben gevonden, zal onze stichting ophouden te bestaan en zit onze taak erop. En hebben we voor deze kinderen echt het verschil gemaakt en hebben zij toekomst perspectief.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!