Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de anbi-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de ‘culturele anbi’ die in versterkte mate profiteert van de regelingen. (bron: wikipedia)

 

Doelstelling en huidige activiteiten

  • de stichting Sukuma Wiki heeft tot goed doel gesteld om het leven van een aantal (wees)kinderen in Kenia te verbeteren en hen te ondersteunen naar een zelfstandig bestaan met een (beroeps)opleiding.
    Op dit moment doen wij dit door de opleiding voor deze kinderen te bekostigen. Zodat zij m.b.v. de opleiding een baan kunnen vinden en aan een eigen zelfstandige toekomst kunnen bouwen.
  • Op dit moment (2019) steunen wij nog 1 kind actief met haar opleiding. De verwachting is dat we haar nog 1 jaar moeten steunen, en dat zij haar vakdiploma dan ook gehaald heeft. De overige kinderen die wij steunden zijn klaar met een opleiding en zijn nu zelfstandig.
  • Verder steunen we mamma Conny nog steeds omdat zij de overige kinderen ook nog steeds bijstaat met raad en daad.
  • Wanneer alle kinderen de opleiding voltooid hebben zullen we de stichting opheffen.

Gegevens:

Oprichting: 8-dec-2003
Notaris: Maatschap Batenburg, Beverwijk
KvK: 31498999
IBAN: NL86INGB0009698278
BIC: INGBNL2A
RSIN: 8139.63.187

ANBI verklaring: ja
Kopie aanvragen via: bestuur@sukumawiki.nl
Correspondentie adres:
Stichting Sukuma Wiki
t.a.v. Marian de Lange
Comeniuslaan 97
3706XD  Zeist

Beleidsplan en toekomstvisie

Bekijk & download hier het beleidsplan 2018/2019 inclusief de financiële staat van baten en lasten 2017/2018.

Huidige kosten / beloningsbeleid:

  • De stichting maakt nagenoeg geen kosten; al het geld gebruiken we voor de steun in Kenia zelf. 
  • Bestuursleden ontvangen niets voor de werkzaamheden.  
  • Bekijk hier (pdf) de balans met de staat van baten en lasten.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!